ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κατασκευή | Αρχιτεκτονικά Σχέδια | Τεχνολογία | Συντελεστές

Το κέλυφος της «Θόλου» είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο εξωτερικά επενδύεται από ανοξείδωτο πλέγμα. Η σφαίρα περιβάλλεται από μεταλλικούς «δακτυλίους», που συμβάλλουν στην εικόνα του πλανητικού σώματος, αλλά χρησιμεύουν εξίσου και στο φωτισμό του κελύφους. Η αναρτημένη οθόνη ημισφαιρικού σχήματος (Dome Screen), πάνω στην οποία γίνονται οι ψηφιακές προβολές, είναι κατασκευασμένη από διάτρητα φύλλα αλουμινίου σε μεταλλικό σκελετό και εδράζεται σε περιμετρικό τοιχίο.