Ταξίδι στην αρχαία Πριήνη

 

Η Πριήνη της Μικρασιατικής Ιωνίας, η εκτενέστερα ανεσκαμμένη ελληνιστική πόλη της Μικράς Ασίας και ένα εξαιρετικό δείγμα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής, ζωντανεύει στην παραγωγή του ΙΜΕ «Ταξίδι στην αρχαία Πριήνη». Με τη δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος σαφούς και ισορροπημένου,
η πόλη εξέφρασε την ώριμη φιλοσοφική και πολιτική σκέψη των κλασικών χρόνων.
Δημόσια κτήρια, ιδιωτικές κατοικίες και ναοί αποτελούν τους σταθμούς της περιήγησης στη μικρασιατική αυτή πόλη.

 

 
 
 
Priene video


Χορηγός προγράμματος Εικονικής Πραγματικότητας «Ταξίδι στην Αρχαία Πριήνη»
 
 
ime THOLOS hellenic cosmos